Call Center: 93 628 54 25

Equip Cambra Tusquets

Des de l’Equip Cambra Tusquets us volem agrair el vostre suport, confiança i col·laboració a la candidatura. Moltíssimes gràcies.

Objectius i eixos estratègics de la candidatura. Què farem?

1. Barcelona i la seva àrea d’influència

La privilegiada situació de Barcelona, dins l’eix mediterrani, la converteix en una de les ciutats més atractives del sud d’Europa, no només pel que fa al turisme, sinó també pel que fa a les inversions i ubicació de seus empresarials amb capacitat de presa de decisions.

  • Barcelona és la cinquena ciutat d’Europa en nombre de startups i, gràcies al 22@ i a l’edifici MediaTic o al Techcity, s’ha convertit en un hub tecnològic de primer nivell.
  • El Mobile World Congress situa Barcelona en el mapa tecnològic del món.
  • L’elevada activitat del Port de Barcelona i l’Aeroport del Prat fa que sigui una de les principals ciutats d’Europa en transport de passatgers i de mercaderies.
  • La Fira de Barcelona, el Port, la Zona Franca i l’aeroport configuren un espai de 5 km de diàmetre que constitueix una plataforma logística de primer nivell.
  • L’ecosistema sanitari de la ciutat és únic: metges de prestigi mundial, hospitals i clíniques reconeguts internacionalment i recerca avançada, elements que contribueixen a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
  • La ciutat de Barcelona compta amb tres de les millors escoles de negocis d’Europa: l’IESE, ESADE i EADA. Així es desprèn del rànquing de les 30 primeres escoles del continent europeu elaborat pel Financial Times.
  • Barcelona és una de les ciutats més creatives d’Europa i del món. La seva creativitat desborda els àmbits estrictes de la ciència, la tecnologia, l’art, la música o la literatura i arriba a àmbits com el disseny, la moda, la gastronomia, l’arquitectura i, fins i tot, l’esport. Un exemple: Barcelona és la ciutat europea amb major nombre de centres de formació especialitzats en moda.

Aquests factors han de servir per fer un gran salt endavant i posar en valor el teixit industrial i empresarial que té Barcelona i tota la seva àrea d’influència. Catalunya té un teixit empresarial significatiu i diversificat que, des de la candidatura de Carles Tusquets, es vol potenciar i donar a conèixer.

2. Transparència i bon govern

La transparència és un indicador que determina el nivell de qualitat de qualsevol organització. És per això que l’equip de Carles Tusquets aposta per una Cambra oberta i transparent per a les empreses, els autònoms i per a la societat en general. Un dels objectius de la candidatura és que el conjunt de la societat conegui què fa la Cambra i què més pot fer per a la ciutat.

La candidatura ha adoptat el compromís de contribuir al desenvolupament d’una societat més justa que defensa i promou la igualtat d’oportunitats. D’aquesta manera, s’impulsarà que, a l’hora de fer negocis, es tinguin en compte els valors ètics i socials i no només el benefici econòmic.

3. Cambra Jove

Molt sovint, la Cambra es percep com una organització arcaica, que no s’ha obert ni adaptat a la societat actual.

La candidatura vol canviar aquesta percepció i promoure un canvi generacional amb la incorporació de talent jove que ajudi a reduir la mitjana d’edat dels membres de l’organització. Amb aquesta voluntat, la candidatura encapçalada per Carles Tusquets crearà la Cambra Jove, vinculada al Ple de la Cambra, que aglutinarà empresaris i autònoms, joves emprenedors que no tindrien veu dins l’actual Cambra però que s’han d’incorporar. Els joves són el futur de l’economia del país i són necessaris perquè aporten idees fresques, innovadores i renovades.

És fonamental conjugar el know-how dels membres amb més experiència de la Cambra amb el dels més joves.

4. Digitalització i innovació

La revolució tecnològica està obligant les empreses a digitalitzar-se.

Des de l’equip de Carles Tusquets s’acompanyarà les empreses que ho vulguin en tot el procés de digitalització i se’ls oferirà formació en aquest àmbit, així com en l’ús de xarxes socials, noves tecnologies i en tot allò que es requereix per adaptar-se als dictats de l’economia 4.0.

A banda de la formació, el reciclatge en matèria digital tant dels empresaris i empresàries com dels treballadors i treballadores és clau per al desenvolupament dels seus negocis. És per això que la candidatura aposta també per la formació continuada i ajudarà les empeses a trobar perfils d’alta qualificació digital.

D’aquesta manera, la candidatura contribuirà a convertir i consolidar Barcelona i la seva àrea d’influència en una àrea de referència digital, tant pel que fa a infraestructures com a formació específica.

5. Proximitat territorial

La candidatura encapçalada per Carles Tusquets considera que les deu delegacions territorials de la Cambra de Comerç de Barcelona són vitals per al ple desenvolupament de les relacions empresarials; per això la candidatura aposta per potenciar-les.

Les delegacions coneixen de primera mà les necessitats de les empreses de la seva àrea d’influència. D’aquesta manera, es treballarà amb entitats, associacions, administracions locals i organismes públics de la zona per establir convenis i acords que permetin un millor desenvolupament d’aquestes empreses.

Es buscaran i s’incentivaran sinergies entre les diferents delegacions i la Cambra de Comerç de Barcelona per tal que les 11 organitzacions puguin compartir i beneficiar-se de projectes, de recursos i d’idees que emanin de cadascuna d’elles.

6. Pimes: finançament i internacionalització

Les petites i mitjanes empreses són les responsables, en gran part, del creixement econòmic del país, ja que concentren el percentatge d’ocupació més alt, i a Catalunya, a més, és on es concentren les que tenen més capacitat i possibilitats d’internacionalitzar-se.

Competir en un món global requereix créixer i redimensionar-se, la qual cosa exigeix, alhora, finançament —nacional i/o internacional— no només bancari, sinó també d’altres fonts que ofereix el mercat financer. La candidatura considera que els mercats financers no han de ser exclusius de les grans empreses i lluitarà perquè les pimes també se’n puguin beneficiar.

Per això acompanyarà les pimes en la recerca del finançament que els permeti aconseguir la dimensió adequada per tal de competir internacionalment i facilitarà solucions financeres a aquells emprenedors amb projecte empresarial però sense prou recursos econòmics.

La candidatura neix amb l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat universal, com ho són Nova York, Londres o París, i de convertir-la en la capital econòmica del sud d’Europa.

7. Autònoms

A la Cambra de Comerç de Barcelona hi ha més de 160.000 autònoms censats que tenen un paper important pel que fa a la generació de riquesa i a l’activitat productiva. És un col·lectiu, però, que pateix moltes dificultats econòmiques per obrir un negoci propi.

L’equip de Carles Tusquets escoltarà la seva veu i donarà als autònoms el reconeixement que es mereixen mitjançant instruments que millorin les seves condicions laborals, ja que la legislació laboral i fiscal no és la més adequada a les seves necessitats.

De la mateixa manera, la candidatura establirà mesures destinades a ajudar els autònoms a trobar finançament a través d’entitats financeres, business angels, fintech i fons especialitzats.

Per tal d’estudiar les mesures que necessita aquest col·lectiu, la candidatura crearà una comissió específica formada exclusivament per autònoms per tal de conèixer de primera mà les seves necessitats.

Construcció d’un business center equipat amb l’última tecnologia per tal de convertir-lo en un autèntic centre de negocis útil per a les relacions econòmiques i socials dels emprenedors.

8. Formació, captació i retenció de talent

La candidatura de Carles Tusquets considera la formació un aspecte clau en el desenvolupament econòmic d’un país. Cal una formació de qualitat, professional i adaptada als nous temps. Es treballarà amb escoles de negocis i amb universitats internacionals per tal de poder oferir formació conjunta, així com un ampli programa de pràctiques professionals. El talent autòcton s’ha de protegir i retenir.

9. Turisme

El turisme és un dels pilars fonamentals de l’economia catalana. La candidatura apostarà per un turisme de qualitat que millori la reputació de la ciutat de Barcelona i, per extensió, de Catalunya, i la converteixi en lloc de referència del turisme nacional i estranger.

El turisme ha de ser compatible amb la vida ciutadana. En aquest sentit, l’equip de Carles Tusquets reclamarà mesures per regular que l’activitat turística pugui conviure perfectament amb la ciutadania.

Reforçar Turisme de Barcelona i treballar braç a braç amb totes les parts implicades (hostaleria, restauració, transport i comerç de proximitat) és fonamental, com també ho és conèixer les seves necessitats concretes i determinar què pot fer la Cambra per millorar la convivència entre turisme i ciutadania, de manera que tots els actors se sentin implicats.

10. Infraestructures

Les infraestructures desenvolupen un paper fonamental en el dia a dia d’una ciutat i dels seus habitants. Catalunya és una de les principals regions econòmiques del sud d’Europa per la seva ubicació privilegiada dins l’eix mediterrani. En aquest sentit, la candidatura defensa la implantació total del Corredor Mediterrani, una infraestructura clau per al transport de passatgers i mercaderies que no només permetrà abaratir i agilitzar el transport, sinó que també suposarà establir una connexió directa amb Europa sense necessitat de fer transbordament a la frontera amb França.

Per fer de Barcelona una ciutat universal, calen infraestructures adaptades, no només de transport, sinó també de comunicacions i energètiques, que atraguin inversions i afavoreixin l’ocupació en els diferents sectors econòmics.

En aquest sentit, des de l’equip de Carles Tusquets, s’impulsarà un gran pacte per la mobilitat que connecti a la perfecció totes les ciutats de l’àrea d’influència de Barcelona.

A l’era digital en què ens trobem, les ciutats més avançades del món ja s’han convertit en smart cities. Per això, les principals ciutats de Catalunya han de disposar d’infraestructures de comunicacions que responguin a les necessitats de l’era digital.

11. Indústria

La indústria catalana ha estat sempre el motor econòmic de Catalunya i, per tant, també el motor de l’economia espanyola. En l’actualitat, però, s’observa com els serveis guanyen terreny i deixen en un clar segon pla la indústria tradicional. Des de la candidatura de Carles Tusquets es lluitarà per aconseguir una simbiosi de totes dues: combinar la indústria tradicional amb una indústria 4.0, adaptada ja a la revolució digital.

D’altra banda, el sector industrial mundial demana, cada vegada més, treballadors qualificats. La candidatura posarà a l’abast dels membres de la Cambra de Comerç una formació de qualitat per tal de situar Barcelona i la seva àrea d’influència a l’avantguarda de la indústria qualificada del futur. A través de les delegacions territorials de la Cambra, l’equip de Carles Tusquets posarà en valor l’alt potencial industrial que té l’àrea d’influència de Barcelona.

12. Comerç

Segons les últimes dades del sector, només un 34% de les botigues tenen l’opció de compra online. La candidatura de Carles Tusquets treballarà per convertir l’amenaça digital que pateixen molts establiments comercials en una oportunitat, al mateix temps que establirà mesures per millorar l’eficiència de les entregues a domicili.

D’altra banda, la candidatura considera que és important mantenir el comerç de proximitat, el més emblemàtic i històric de la ciutat. Una de les mesures que defensa és la llibertat d’horaris comercials per als establiments que tenen una dependència més gran del turisme. En aquesta línia, la candidatura potenciarà els eixos comercials i la creació de BIDs (Business Improvement Districts), organitzacions de caràcter privat o de col·laboració público-privada, creades per oferir una millor oferta de serveis dirigits a la promoció econòmica i a la regeneració d’una àrea determinada.

De la mateixa manera, la candidatura potenciarà les relacions amb els gremis i associacions del sector per conèixer de primera mà les seves necessitats i problemàtiques i establir diferents acords de cooperació. Es farà el mateix amb els consumidors: impulsar una línia de debat continuada i oberta per tal de conèixer quins són els seus gustos, hàbits i necessitats. Per introduir millores en el sector del comerç, s’han de tenir en compte les opinions i necessitats de totes les parts implicades.

13. Funció consultiva: defensa dels interessos generals

La Cambra, com a entitat de dret públic, actua i té atribuïdes funcions consultives per part de l’Administració. És per això que la candidatura de Carles Tusquets potenciarà les comissions, per tal que siguin capaces d’actuar com a interlocutores i tractores de propostes davant de les administracions locals, autonòmiques i estatals.

14. Grup Cambra

L’equip de Carles Tusquets treballarà per enfortir i consolidar les diferents institucions que ha potenciat la Cambra de Comerç de Barcelona (Fira de Barcelona, Turisme de Barcelona, Port de Barcelona, Barcelona Centre del Disseny…) amb l’objectiu que actuïn com a motor de l’economia d’una forma àmplia, en tots els sectors, i mantenint la seva gestió empresarial.

15. Una visió global

La Cambra està present en moltes institucions, tant locals com autonòmiques. A través de la Cambra de Comerç d’Espanya, a més, disposa d’una xarxa europea i internacional que la candidatura treballarà per posar-la a disposició del teixit empresarial de la ciutat.