Call Center: 93 628 54 25

Política de privacitat

Associació pel progrés de Barcelona segle XXI (d’ara endavant “APBsXXI”) desitja informar-lo de manera transparent, a través de la present Política de Privacitat, sobre tots els tractaments que realitzem amb les seves dades, les finalitats per a les quals els tractem i els drets que com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservarem les seves dades.

L’informem que en accedir al nostre Lloc web passa a tenir la condició d’Usuari. Com a Usuari, declara que disposa de la capacitat legal necessària per a comprendre i acceptar en la seva integritat la Política de Privacitat. La present Política de Privacitat ha de llegir-se juntament amb la nostra Política de Cookies.

Gràcies per visitar el nostre lloc web. Esperem que gaudeixi coneixent els serveis que “APBsXXI” li ofereix.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La present Política de privacitat regula l’ús del lloc web www.equipcambratusquets.com (d’ara endavant “el Lloc web”) del qual “APBsXXI” és titular.

El responsable del tractament és “APBsXXI”, amb domicili social a Barcelona, codi postal 08037, c/Mallorca, 270, Ppal. – 2 i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de CATALUNYA.

Els Usuaris accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser aplicable.

 2. QUÈ ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Són aquelles dades que identifiquin o permetin identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar a una persona directament són el nom i cognoms, mentre que el número de D.N.I pot arribar a identificar-la de forma indirecta. A títol d’exemple, les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe entre altres. També podria incloure’s els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

Un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que puguin realitzar-se sobre les seves dades personals, com, per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

 3. QUIN TIPUS D’INFORMACIÓ RECOPILEM?

Per a poder realitzar els tractaments de dades especificades en la present Política de Privacitat, necessitem determinada informació sobre vostè. Per això recopilem la informació que ens facilita a través del canal d’interacció que suposa el formulari de “Contacte” i el formulari de subscripció al nostre butlletí.

No recopilem dades personals des de la web equipcambratusquets.com. No obstant això podem recopilar informació, no personal, sobre el seu ús del Lloc web i la seva navegació pel mateix (pàgina web des de la qual arriba al Lloc web, capes del mateix visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual accedeix, navegador d’Internet emprada, temps que ha romàs en el Lloc web, etc.). També emmagatzemem un “ID de sessió”, de caràcter tècnic, corresponent a un codi intern que li identifica com a usuari.

 4. A través DE QUINES VIES CAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

No és necessari que es registri en el nostre Lloc web per a poder navegar per equipcambratusquets.com. No captem ni tractem informació personal.

 5. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS?

Per a poder informar-lo de forma transparent i amb detall sobre les finalitats per a les quals tractem les seves dades, en aquest cas no personals, hem procedit a separar la informació relativa a cada tractament en quadres independents. Així, podràs trobar tota la informació específica de cadascun dels tractaments que realitzem de les seves dades en el seu corresponent quadre.

Cada quadre descriptiu dels corresponents tractaments recull la següent informació:

1) Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem per a quina i amb quina finalitat tractem les seves dades, en aquest cas no personals.

2) Sobre quina base legal tractem les seves dades?

Aquesta columna explica el fonament legal que ens permet tractar les seves dades en aquest cas no personals. La normativa de protecció de dades requereix que per al tractament de les seves dades tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per a tractar la seva informació personal ens basem en 4 bases legals depenent de l’activitat o tractament que duguem a terme de les seves dades. Les bases legals per al tractament de les seves dades, en aquest cas no personals, poden ser:

  • Interès legítim: Com a empresa, “APBsXXI” té un interès legítim a recopilar i tractar les seves dades de caràcter personal amb la finalitat d’estudiar i analitzar l’adequació del nostre Lloc web. En tot cas, aquest interès legítim es basa en una anàlisi sobre l’adequat equilibri dels nostres interessos a tractar les seves dades de caràcter personal i els seus drets i llibertats. El resultat d’aquesta anàlisi determinarà el que puguem utilitzar o no la seva informació personal per als tractaments descrits en la present Política de Privacitat (excepte en el relatiu al tractament de segmentació i perfilat per a l’enviament de comunicacions comercials, respecte del qual sempre requerim el seu consentiment exprés).
  • El compliment d’una obligació legal: “APBsXXI”, com a empresa, actua com a responsable de les seves dades i és per això pel que hem de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normatives de diferents indoles. En aquells casos en què la justificació legal d’algun dels nostres tractaments sigui el compliment d’una obligació legal, la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resultin legalment obligatoris implicarà la impossibilitat que puguis fer ús de la utilitat que els requereixi, perquè fer-ho comportaria un incompliment de la normativa a la qual estem subjectes.
  • El seu consentiment: En el cas que “APBsXXI” desitgi realitzar algun tractament de les seves dades la justificació legal de les quals no pugui basar-se en cap dels motius anteriorment explicats, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per a aquest tractament. En tot cas, l’informem, que en tals casos podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

3) Durant quant temps conservem les seves dades?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa durant quant temps es conservaran les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es dugui a terme sobre la seva informació personal. Ha de tenir en compte que determinada normativa de protecció de dades i reguladora dels contractes ens pot obligar a conservar determinades dades d’usuaris durant un temps determinat.

4) Quins són els seus drets?

Aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades, atès el tractament que es realitzi sobre els mateixos. Haurà de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden veure’s limitats. En l’apartat següent detallem aquest aspecte.

A continuació, trobarà descrits amb major detall els diferents tractaments que “APBsXXI” realitza de les seves dades, en aquest cas no personals:

1. Anàlisi d’ús, funcionament i millora de la web.

Per a quines finalitats tractem les seves dades?

Reconèixer a l’usuari quan torna al Lloc web.

Facilitar compartir continguts del Lloc web a través de xarxes socials i vies de comunicació.

Adequar el Lloc web al tipus de dispositiu emprat per l’usuari.

Adequar el Lloc web als criteris de personalització triats per l’usuari i recordar-los.

Estudiar possibles millores del Lloc web per a optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-les.

Mostrar el contingut del Lloc web correcte i sol·licitat per l’usuari a cada moment.

Habilitar la possibilitat de compartir contingut del Lloc web en xarxes socials.

Sobre quina base legal tractem les seves dades? Consentiment de l’usuari.
Durant quant temps conservem les seves dades? Conservarem les dades durant el termini que cada tipus de cookie necessiti.
Quins són els seus drets? Té dret a no permetre l’ús de cookies mitjançant les opcions del seu navegador.

6. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

A continuació, li facilitem els drets que com a usuari del lloc web pot exercitar:

Drets Què significa?
Dret d’accés Té dret al fet que “APBsXXI” li confirmi si està tractant o no les seves dades personals, i en tal cas, dret a conèixer quines dades tracta.
Dret de rectificació No captem ni tractem dades personals.
Dret d’oposició No captem ni tractem dades personals.
Dret de supressió No captem ni tractem dades personals.
Dret a la portabilitat de les dades No captem ni tractem dades personals.
Dret a la limitació del tractament No captem ni tractem dades personals.
Com exercitar aquests drets?

Podrà exercir el seu dret, manant-nos la seva petició a la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@equipcambratusquets.com o bé per correu postal, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, dirigida a la següent adreça: Mallorca, 270, Ppal. – 2. 08037 Barcelona

Així mateix, l’informem que, quan “APBsXXI” no hagi satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Si vols conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD:

http://www.agpd.es
Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17
C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid

 

7. A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

“APBsXXI” no recopila dades personals a través de la web equipcambratusquets.com. No obstant això, és possible que puguem comunicar dades de navegació, no personals, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació, a tribunals o organismes de l’administració pública.

Altres possibles tercers als quals podem comunicar les seves dades, previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació:

  • Assessors legals
  • Tribunals
  • Administració Tributària
  • Organismes de govern i administració pública
  • Forces i cossos de seguretat
  • Encarregats de tractament que, per a prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Són encarregats del tractament, per exemple, empreses de programació que ens ajudin a mantenir la web. Les dades podran ser cedits a proveïdors amb accés a dades amb els qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats de Tractament. “APBsXXI” subscriu els corresponents contractes per encàrrec de tractament que recullen les degudes garanties quant al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

8. ESTAN LES SEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un processament just i transparent de la informació, en aquest cas no personal, generada per l’ús de la web pels usuari, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible risc i corregeixin qualsevol imprecisió identificada en les dades no personals tractats, de manera que el risc de qualsevol error es minimitzi, tractant les seves dades de manera justa i segura.

Lamentablement, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura. Així, una vegada hàgim rebut tota la seva informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per a tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat.

Igualment, ens assegurem que, els nostres proveïdors de serveis també gaudeixen d’estàndards de seguretat adequats per a la protecció de les dades de caràcter personal respecte dels quals tinguin o puguin arribar a tenir accés, en atenció a la legislació de protecció de dades aplicable.

9. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

“APBsXXI” no recopila dades personals a través de la web equipcambratusquets.com. “APBsXXI” no transfereix les dades no personals recaptats en el Lloc web fora de l’Espai Econòmic Europeu.

10. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà variar amb el temps degut als possibles canvis de criteri seguits per l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades a cada moment. “APBsXXI” es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privacitat per a poder adaptar-la a aquests criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Última versió: febrer de 2019.

11. CONTACTE

Si tens algun dubte sobre els tractaments que realitzem sobre les seves dades personals, escrigui’ns a protecciodades@equipcambratusquets.com.