Call Center: 93 628 54 25

Avís Legal

Associació pel progrés de Barcelona segle XXI (d’ara endavant “APBsXXI”) desitja informar-lo de manera transparent, a través del present Avís Legal i la seva Política de Privacitat, sobre tots els tractaments que realitzem amb les seves dades, les finalitats per a les quals els tractem i els drets que com a usuari pot exercir sobre les seves dades personals, així com el temps durant el qual conservarem les seves dades.

L’informem que en accedir al nostre Lloc web passa a tenir la condició d’Usuari. Com a Usuari, declara que disposa de la capacitat legal necessària per a comprendre i acceptar en la seva integritat l’Avís Legal i la Política de Privacitat, que ha de llegir-se conjuntament amb la nostra Política de Cookies.

Gràcies per visitar el nostre lloc web.

GENERAL

El present lloc web http://equipcambratusquets.com és propietat i està gestionat per Apbsxxi.com les dades completes de la qual són els següents:

  • Adreça: c/Mallorca, 270, Ppal. – 2
  • C.I.F.: G67200345
  • Tlf.: 937376018
  • E-mail: info@equipcambratusquets.com

OBJECTE

La utilització de qualsevol dels serveis oferts en el lloc web http://equipcambratusquets.com li atribueix, des del seu començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves d’aquestes condicions legals.

APBsXXI posa a la disposició dels usuaris el present avís legal amb la finalitat d’informar de les condicions d’ús del lloc web, en virtut dels establert en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE),

http://equipcambratusquets.com és una plataforma que variarà amb el temps, adaptant-se a les necessitats dels usuaris i a les noves tecnologies, a causa d’això, APBsXXI es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement de l’usuari aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la seva publicació en el propi lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades en la Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, les presents Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents, sent les noves condicions d’ús les que passin a regular l’ús de la web.

APBsXXI I L’USUARI

L’ús de la Web atribueix als usuaris d’internet la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de les presents Condicions d’Ús.

En acceptar les presents Condicions d’Ús l’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària en Dret per a usar la Web d’acord amb les presents Condicions d’Ús, les quals declara comprendre i acceptar íntegrament i sense reserves.

L’Usuari és l’únic responsable de facilitar les seves dades correctament en els formularis online disponibles en la Web havent de prestar especial atenció quant a la introducció de les dades de caràcter personal, els comentaris que realitza, etc.

De conformitat amb la nostra Política de Privacitat, APBsXXI es compromet a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels Usuaris i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats establertes en la nostra Política de Privacitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en la present web de conformitat amb la Legislació aplicable, la bona fe i les Condicions d’Ús vigents a cada moment, havent d’abstenir-se d’emprar-los per a:

(a) Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incívicas o que impedeixin la correcta utilització de la pàgina web, així com de la xarxa o els seus recursos.

(b) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

(c) Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.

L’accés a la Web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari i el cost de cada esdeveniment.

L’Usuari pot navegar lliurement per la Web i accedir a la mateixa tantes vegades com vulgui.

En els formularis disponibles en la Web a emplenar per l’Usuari, APBsXXI indicarà clarament aquells camps l’emplenament dels quals resulti obligatòria perquè pugui identificar-los amb facilitat i emplenar correctament els formularis online. Així mateix, aquelles dades l’emplenament de les quals s’hagi detectat com a defectuosa, incorrecta o incompleta per la Web seran degudament marcats perquè l’Usuari pugui introduir-los correctament.

APBsXXI no assumirà cap responsabilitat sobre els Usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Ús, la normativa vigent aplicable, siguin menors d’edat o hagin estat expulsades anteriorment de la Web.

En tot cas l’Usuari haurà d’abstenir-se de:

  1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar la Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de APBsXXI.
  2. Introduir en la Web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de APBsXXI els seus proveïdors o tercers.
  3. Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització de la web o els seus continguts.
  4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir la Web o els continguts d’aquesta amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes sense que pugui reproduir-ho de cap manera.
  5. Vincular o reproduir la Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia APBsXXI i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
  6. Introduir i/o difondre en la Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, botons, programari, noms comercials, noms de domini, i qualssevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formin part del present lloc web són propietat de APBsXXI o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en el mateix i que figuren com a autors o titulars dels drets.

Els drets d’explotació del lloc web són titularitat de APBsXXI i estan protegits per les Lleis de Propietat Intel·lectual espanyoles i per les lleis aplicables del país on s’utilitzi. L’estructura, organització i codificació del lloc web constitueixen informació confidencial de APBsXXI. Així, l’usuari deurà, per tant, tractar l’aplicació informàtica web de la mateixa forma que faria amb qualsevol altre material protegit amb drets de propietat intel·lectual i no podrà copiar-les sense autorització expressa i per escrit dels seus titulars.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de APBsXXI o dels tercers corresponents.

Les marques hauran d’utilitzar-se de conformitat amb els usos comercials sobre marques, inclosa l’esment del nom del propietari de la marca.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS D’INTERNET

Aquest lloc web pot contenir enllaços o hipervincles que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, APBsXXI no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en aquestes pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, APBsXXI queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a http://equipcambratusquets.com.