Call Center: 93 628 54 25

Equip Cambra Tusquets

Des de l’Equip Cambra Tusquets us volem agrair el vostre suport, confiança i col·laboració a la candidatura. Moltíssimes gràcies.

Propostes de la candidatura. Com ho farem?

Potenciant i donant a conèixer el teixit empresarial de Barcelona i de la seva àrea d’influència a través dels òrgans i mitjans de la Cambra.

Explicant a tota la societat què fa i què més pot fer la Cambra de Comerç de Barcelona i les seves delegacions territorials. Per tal d’aconseguir-ho, es crearan comissions i equips de treball que treballin per donar a conèixer l’organisme.

Revisió i, si cal, actualització del codi de bones pràctiques, així com la revisió permanent del seu compliment per part de tots els òrgans de govern de la Cambra.

Creació de la Cambra Jove.

Acompanyament a les empreses en matèria de digitalització. Formació específica, formació contínua i creació d’una borsa de treball amb perfils d’alta qualificació digital.

Recerca de sinergies entre la Cambra de Comerç de Barcelona i les seves deu delegacions territorials a través d’acords de col·laboració.

Acompanyament a les pimes en la recerca del finançament que els permeti aconseguir la dimensió adequada per tal de competir internacionalment.

Solucions financeres per a aquells emprenedors amb projecte empresarial però sense prou recursos econòmics.

Creació de la comissió específica formada exclusivament per autònoms per tal de conèixer de primera mà les seves necessitats.

Construcció d’un business center equipat amb l’última tecnologia per tal de convertir-lo en un autèntic centre de negocis útil per a les relacions econòmiques i socials dels emprenedors i de les diferents empreses.

Reforçar Turisme de Barcelona i treballar braç a braç amb totes les parts implicades en el negoci turístic (hostaleria, restauració, transport i comerç de proximitat).

Creació de BIDs (Business Improvement Districts), organitzacions de caràcter privat o de col·laboració público-privada, creades per oferir una millor oferta de serveis dirigits a la promoció econòmica i a la regeneració d’una àrea determinada.

Acompanyament a les empreses en matèria de digitalització. Formació específica, formació contínua i creació d’una borsa de treball amb perfils d’alta qualificació digitals.