Call Center: 93 628 54 25

TRADIA TELECOM, S.A. – Toni Brunet Mauri

Grup: 7 | Categoria: 2
Infraestructures de telecomunicació i instal·lacions

Director d’Afers Públics i Corporatius

Toni Brunet és director d’Afers Públics i Corporatius. Coordina la comunicació, les relacions institucionals i les polítiques de responsabilitat corporativa. Es va incorporar al Grup Abertis en el 2005, com a director de l’àrea d’Estudis i Comunicació i, més tard, de l’àrea d’Assumptes Europeus i Presidència. L’any 2015 s’integra a l’equip de Cellnex per acompanyar el procés de sortida a Borsa de la companyia. És Llicenciat en Filosofia, diplomat en alta direcció (PADE) per IESE i en gestió empresarial per ESADE. Ha cursat també estudis de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Programa Sectorial

  • És necessari un pla per industrialitzar la construcció i professionalitzar i reforçar les competències dels professionals que hi treballen i les indústries auxiliars.
  • Tant la construcció com les telecomunicacions són sectors “tractors” de l’economia i cal fer una aposta pels esquemes de col·laboració público-privada que integri l’impuls i l’esforç planificador de l’Administració amb la capacitat d’innovació, execució i finançament que aporta el sector privat.
  • En relació a les telecomunicacions, en el període 2019-2024 el desplegament del 5G, i el de les infraestructures que l’han de fer possible, serà un element clau de competitivitat per Catalunya i les empreses de la demarcació: el 5G és vector de la implantació de la industria 4.0 i del desenvolupament d’aplicacions innovadores en l’àmbit de la robotització, del vehicle connectat, del “e-health”, el turisme, de la connectivitat universal dels objectes (l’IoT) que impulsarà l’eficiència en els recursos destinats a la gestió i manteniment en qualsevol sector.
  • Focus en la formació continuada per assegurar que comptarem amb el talent i els professionals capaços de donar resposta a un ecosistema d’innovació sostinguda –tant a la construcció, com a les telecomunicacions o a l’energia–, basat en nous sistemes i tecnologies cada vegada més eficients, més sostenibles i més complexos i exigents tecnològicament.
  • Promoure entre el conjunt de professionals –enginyers, instal·ladors, professionals de la construcció, arquitectes, etc-, l’actitud i capacitat emprenedores i de gestió que els facin créixer, tant si operen com a professionals autònoms com si ho fan integrats en empreses del sector, i que, amb la formació adequada, actuï com a element de diferenciació i de defensa front l’intrusisme.