Call Center: 93 628 54 25

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO INTEGRAL, S.L.U. – Prof. Dr. Jesús Costa Vila

Grup: 13 | Categoria: 2
Altres / Salut

Nascut a Barcelona, va cursar els estudis de la llicenciatura de Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de l’Hospital Clínic dependent de la Universitat de Barcelona (1977-1983).

Abans de finalitzar la carrera, va començar els treballs de recerca de la tesi doctoral, defensada al setembre del 1986 i obtingué la qualificació d’excel·lent cum laude per unanimitat i Premi Extraordinari de Doctorat.

Professor titular d´universitat i director de la Unitat de Recerca de Morfologia Ocular dels Departaments d’Oftalmologia i Anatomia (de 1988 fins l´actualitat).

Fellowship a Boston, al Massachusets (Eye and Ear Infirmary) i a l’Institut Barraquer de Barcelona.

Metge especialista en oftalmologia per part del Ministeri d’Educació juny 1990 i metge adjunt del Servei d’Oftalmologia el 1991.

Al 1994 crea un institut assistencial, docent i de recerca dins de l’àmbit de la medicina privada: l’Institut Oftalmològic Integral de la Clínica Corachan (IOI). Posteriorment, ha anat inaugurant diferents instituts oftalmològics, vinculats a importants clíniques privades de Barcelona com són la Clínica Sagrada Família, l’Hospital Sanitas Cima o la Clínica Diagonal que conformen la corporació Admiravisión.

Gener de 1995 va guanyar el càrrec de director científic del Banc d’ulls de la Trasplant Services Foundation, entitat dependent de la Corporació Sanitària Clínic.
Gener del 1997, la Conselleria de Sanitat va requerir la seva participació per constituir la Comissió de Trasplantament de Còrnia dependent de l’Organització Catalana de Trasplantaments.

Des del 1983 fins ara ha publicat 100 articles i capítols de llibres, ha presentat més de 180 comunicacions a congressos i ha estat convidat a donar més de 40 conferències, nacionals i internacionals. Ha dirigit 7 tesis doctorals, que han obtingut la màxima qualificació de cum laude per unanimitat i un Premi Extraordinari de Doctorat.
Al llarg d’aquests anys ha tingut la possibilitat de formar part activa de: Lions Eye Bank of America; America Eye Bank Association; European Eye Bank Association; New York Academy of Sciences; American Academy of Ophtalmology; Association for Research in Vision and Ophtalmology; American Society of Cataract and Refractive Surgery; Pan American Association of Ophtalmology; Societé Française d’Ophtalmologie; European Laser Association; Acommodation Club Bascom Palmer Eye; Institute of Miami; European Association for Eye Research, entre d’altres.

Programa Sectorial Sanitari

Barcelona, com a motor de Catalunya des de el punt de vista sanitari, ha estat i és un referent mundial. Necessita un HUB Sanitari a nivell mundial i per això creiem que des de la Cambra s’ha d’afavorir no únicament la celebració de congressos mèdics, si no també la celebració d’esdeveniments de caire sanitari.

 • Assolir Visibilitat europea i mundial de la nostra capacitat sanitària
 • Ser el centre del turisme sanitari amb la realització d’un congrés mundial bianual entre d’altres accions.
 • Accedir a les diferents Sub-Secretaries d’Estat per tal de fer pressió davant el Govern Central de cara a que esmeni les anomalies que tant afecten el nostre sector:
  • Disposar de convenis laborals propis (metges, centres i clíniques privades, odontòlegs i estomatòlegs, podòlegs, veterinaris, etc).
  • Frenar la laboralització, gairebé obligatòria dels metges i odontòlegs de l’àmbit privat, deixant que siguin els professionals els qui determinin si es volen acollir al règim autònom o al laboral.
  • Rescatar un IVA sanitari reduït del 10% i supereduït del 4%.
  • Lluitar per fer front a l’absentisme laboral que estem patint, i que supera ja els nivells anteriors a la crisi.