Call Center: 93 628 54 25

GRUPO GALILEA PUIG, C.S.A., S.A. – Ramón-Victor Surribas García

Grup: 11 | Categoria: 2
Agències assegurances i correduries assegurances

Ramón Victor Surribas García, nascut a Barcelona l’1 d’Agost de 1949, casat i amb dues filles.

Director General en Opera Cover Insurance Consulting de Gener 2014

Anteriorment Director Gerent i Conseller Delegat en Visu Insurance Broker, Corredoria d’Assegurances de Gener de 1991 a Gener 2014 , 23 anys

Tècnic Administratiu en Cresa L’assicuratrice Italiana Companyia d’Assegurances de 1974 a 1990 durant 16 anys.

EDUCACIÓ

Diplomat, Mediador de Segurs Titulat 2006

IESE Business School – University of Navarra. Alta Direcció d’Empreses (PADE) 2003-2004

ESINE Centre d’Estudis Tècnics Empresarials Màster, en Fiscalitat Internacional 1994-1996

ESINE Centre d’Estudis Tècnics Empresarials Diplomatura , Tributació i Assessoria Fiscal 1991 – 1992

HH Maristes Batxiller elemental i Superior 1961 – 1970

En l’actualitat

Membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Bcn

2002 – 2019

President de l’Associació Internacional de Professionals del Segur (AIPS)

Membre del Consell Consultiu de L´Assegurança Privada de la Generalitat de Catalunya

Vice-president de la Cambra d’Empresaris per al Desenvolupament, la Inversió i el Comerç Hispà-Líbia

Membre de la Junta de Govern del Col·legi de Mediadors D´assegurances de Barcelona.

Programa Sectorial

La història mundial de l’assegurança no es pot escriure, sense posar en majúscules el nom de Barcelona.

Aquí a casa nostra, es varen redactar les primeres normes/lleis que regulaven l’assegurança marítima, els Usatges que després foren recollits en el  mundialment conegut Llibre del Consolat del Mar.

Però els lligams de Barcelona amb l’assegurança van més enllà d’aquesta fita, donat segurament per aquest esperit associacionista que  ha tingut sempre la gent barcelonina. Aquesta ciutat ha sigut també bressol de centenars d’agrupacions, mútues, diverses formes de mutualisme, que va fer que fos la zona del món amb mes assegurances de salut privada per càpita.

Per tot plegat segurament va esdevindrà  un fet important a la segona part del segle passat, que aquí s’establissin moltíssimes Entitats asseguradores estrangeres, amb el desig d’ iniciar la seva activitat a Espanya.

Des de la Cambra, coordinant i motivant les altres institucions asseguradores i financeres catalanes s’ha de promoure la organització de trobades, reunions, seminaris i altres que habitualment es celebren a diferents punts del món, així com de nova creació per d’aquesta manera començar a recuperar imatge i posicions a l’Europa actual i començar a intentar recuperar els domicilis socials d’entitats la ciutat i l’activitat econòmica corresponent.

Les línies de treball han de ser clarament: serveis assegurats i prevenció de riscos són els  grans eixos sobre els que convergeixen i evolucionen actualment les assegurances i el que encara no hi ha clúster clar enlloc.

A mes uns dels objectius de futur son consolidar , millorar i universalitzar  l’estat del benestar passa sens dubte de forma claríssima per la col·laboració entre els sector privats i públics junt amb polítiques de fiscalitat ben elaborades, i tots tenim que impulsar fets, avanços i programes per una ciutat com Barcelona, que té la responsabilitat de tindre les primeres lleis del sector assegurador.

Des de Grupo Galilea farem el necessari, perquè Barcelona torni a ser la ciutat asseguradora europea.