Call Center: 93 628 54 25

FERRAN I FERRAN ASSOCIATS, S.L. – Carme Ferran

Grup: 8 | Categoria: 2
Intermediaris del comerç

– Llicenciatura en Dret per UB al 1989
– Curs de Comerç Exterior al ICAB al 1989
– Col.legiada al COACB desde el 1987
– Agent Comercial per a Button´s S.A. desde el 1987
– Al 1990 entro a formar part de la Junta de Govern d´ASSOMODA
– Al 1993 creo la meva propia Agència Comercial . Ferran i Ferran Associats, S.L.
– Al 2004 entro com a Vocal de Junta de Govern al COACB
– Al 2012 assoleixo el càrrec de Secretària de Junta de Govern al COACB

Programa Sectorial

Pla d’acció per autònoms

  • Dissenyar línies actives de servei i potenciació i suport a l’empresari autònom
  • Impulsar i defensar polítiques fiscals per foment del treball autònoms i de defensa de l’empresari autònom (a l’alçada de qualsevol país europeu)
  • Reinventar el Club Cambra amb focus d’acompanyament a empreses en serveis concrets de valor afegit
  • Conveni de col·laboració amb el COACB per potenciar projectes de creixement i potenciació de l’agència comercial; en àmbit firal, formatiu i projectes específics.
  • Liderar comissió o grup de treball dels autònoms. 
  • Participar en relacions institucionals de cambra quan correspongui a temes d`autònoms. Defensa de l’empresari autònom (a l’alçada de qualsevol país europeu)