Call Center: 93 628 54 25

EDITORIAL VICENS VIVES, S.A. – PERE VICENS I RAHOLA

Grup: 3 | Categoria: 1
Edició de llibres, arts gràfiques

Nom: Pere Vicens i Rahola

Nascut a: Barcelona

Professional:

– President de l’Editorial Vicens Vives, S.A.
– President de Gráficas Instar, S.A.

Títols Acadèmics:

– Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Ampliació d’Estudis a «L’École Supérieure d’Hautes Études de la Sorbonne».

– Professor Adjunt de Política Econòmica a la Facultat de Ciències Econòmiques de Barcelona i encarregat de la Càtedra de Política Econòmica d’Espanya de 1961-1970.

Càrregs que ha ocupat:

– Membre del Comité Executiu de PIMEC

– President del Gremi d’Editors de Catalunya i President de la “Federación de Gremios de Editores de España” de 1986 a 1989 i 1994 a 1996.

– President de la Federation des Èditeurs Européens de 1990 a1994.

– Membre del Comitè Fundador i President de ABPTOE (Association of Bookseller and Publisher Trainning Organisations in Europe) Londres, 1990-2000.

– President de la IPA (International Publishers Association”) Ginebra. 2000-2004

– President del Comité Organitzador del 25 Congres de la IPA (International Publishers Association”) celebrat a Barcelona el 1995

– Promotor davant l’UNESCO del “Dia Mundial del Llibre”.

– Membre del Consell d’Administració de Fira de Barcelona 2000-2004

– Membre de la Junta Directiva del Cercle d’Economia de Barcelona. 2000-2008

– Membre de la Junta de Govern del “Cercle del Liceu” de 2004 a 2008

– President del Congrés Internacional d’Indústries Culturals.Cambra de Comerç de Barcelona, 2009

– Membre del Comitè Executiu de la ICC (International Chambers of Commerce- World Chambers Federation) de 2004 a 2012

– Vicepresident de la ICC-WCF (International Chambers of Commerce- World Chambers Federation) de 2008 a 2012

– President del Cercle de Cultura, 2010-2014

– President del Jurat dels “Premios al Mecenazgo Fundación Círculo Economía”

-Secretari General de la Fundació Cercle Economia

– President de la «Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España», 2010-2017

Càrrecs actuals:

– Membre del Plé de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona

– President de la Comissió de Cultura, Indústries Culturals i Propietat Intel·lectual de la Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona.

– President d’Honor de la «Fundación Amigos de la Biblioteca Nacional de España».

– President d’Honor del Cercle de Cultura.

– Membre del Consell d’Honor de la Fundació del Cercle d’Economia

– Cònsol General Honorari de la República d’Uzbekistan

Altres

– Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.

– Creu de Sant Jordi.

Programa Sectorial

  • Invertir en formació i reciclatge de personal (tant d’operaris com de directius) per fer front a les exigències derivades del correcte ús d’un equipament industrial de tecnologia en constat avanç
  • Recerca d’una major flexibilitat productiva
  • Digitalització