Call Center: 93 628 54 25

CPM CONSTRUCCIONES PINTURA Y MANTENIMIENTO, S.A.U. – Néstor Turró Homedes

Grup: 7 | Categoria: 1
Construcció

27.02.1962 a Barcelona
Director General Corporatiu Grup CyO
He estat President del Gremi Constructors d´Obres de Barcelona
Confederació Catalana de la Construcció
També Vicepresident de FIEC Fédération de l´Industrie Européene de la Construction (Bruxelles)
Ex-Membre del Govern de la CNC Confederació Nacional de la Construcció (Madrid- CEOE)
Actualment membre del Ple de Cambra de Comerç de Barcelona

Programa Sectorial

  • És necessari un pla per industrialitzar la construcció
  • Tant la construcció com les telecomunicacions són sectors “tractors” de l’economia i cal fer una aposta pels esquemes de col.laboració público-privada que integri l’impuls i l’esforç planificador de l’Administració amb la capacitat d’innovació, execució i finançament que aporta el sector privat.
  • Recuperar reputacionalment el sector de cara a l’opinió pública per aconseguir una base de gent jove i formada que hi vulgui treballar
  • En el període 2019-2024 el desplegament del 5G, i el de les infraestructures que l’han de fer possible, serà un element clau de competitivitat per Catalunya i les empreses de la demarcació: el 5G és vector de la implantació de la industria 4.0 i del desenvolupament d’aplicacions innovadores en l’àmbit de la robotització, del vehicle connectat, del “e-health”, el turisme, de la connectivitat universal dels objectes (l’IoT) que impulsarà l’eficiència en els recursos destinats a la gestió i manteniment en qualsevol sector.
  • Focus en la formació continuada per assegurar que comptarem amb el talent i els professionals capaços de donar resposta a aquest ecosistema d’innovació sostinguda, de nous sistemes i tecnologies més eficients i sostenibles aplicades a la construcció; de dotar-los d’actitud i capacitats emprenedores també a dins de l’empresa.