Call Center: 93 628 54 25

CORONAS ADVOCATS, S.L.P. – Joan-Francesc Pont Clemente

Grup: 12 | Categoria: 5
Serveis jurídics

Barcelona, 1957. Diplomat en Ciències Empresarials i Doctor en Dret. Curs de Comunitats Europees del Ministeri d’Afers Exteriors. Catedràtic de Dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona. Ex–director general de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3 – UB). Ex-membre del Consell d’Administració de diverses spin-off científiques.
President de la Comissió Jurídica i Fiscal (2010-2019) i Vicepresident (2003-2019) de la Cambra de Comerç de Barcelona. Membre del Consell de Vint del Consolat de Mar.
De la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Instituto de España) i de la Reial Acadèmia Europea de Doctors.
Soci de CORONAS ADVOCATS.